Máy Tipping

Máy Tipping

máy Tipping chủ yếu sử dụng để đấm vào đầu dây giày hoặc túi xách tay cầm đầu.