กระสวยเครื่องม้วน

กระสวยเครื่องม้วน

เครื่องคดเคี้ยวกระสวยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการพักผ่อนเส้นด้ายในกระสวยที่ใช้บนเครื่องถักเปียในการผลิตลูกไม้เชือกหรือสายไฟ