Bobbin Máy Winding

Bobbin Máy Winding

Máy uốn lượn cuộn sử dụng chủ yếu để gió các sợi trên cuộn mà sử dụng trên máy bện để sản xuất ren, dây thừng hoặc dây.